top of page

Електрически, безредукторни асансьори с или без машинно помещение. Асансьорите Орона са тихи, комфорни и удобни, съчетание на високи технологии и енерго-ефективна система, която щади околната среда. Решенията за жилищни сгради са в съотвествие на всички международни стандарти за достъпна среда и предлагат на потребителите възможност за персонализиран достъп до желан етаж.

Асансьори БЕЗ машинно помещение (MRL)

Висока ефективност за жилищни сгради. Опитимално изпозлване на пространството с най-новите безредукторни технологии.

Базово решение. Най-новите технологии в бюджетна и функционална версия.

Персонализирано решение. Максимална приспособимост с още по-добри показатели.

Асансьори с горно машинно помещение

Използват най-новите електрически безредукторни технологии.

Базово решение с машинно помещение и най-новите технологии.

Персонализираното решение с машинно помещение, за максимална гъвкавост и производителност.

bottom of page