Image by Ryunosuke Kikuno
Hillside

Тип сграда

жилищна сграда

Съоръженя

7 пътнически асансьора ORONA

Статус

завършен

IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg