top of page

Уникен предлага пълна подмяна на стари асансьори със съоражения с най-новите технологии на пазара, осигурявайки по-достъпна среда, по-голяма безопосност, икономия на енергия и комфорт. Също така предоставя решения за  сгради без съществуващ асансьори, които могат да бъдат инсталирани в око на стълбище, във външна конструкция или в атриума на сградата.

existing_buildings

Асансьори БЕЗ машинно помещение (MRL)

Висока ефективност за жилищни сгради. Опитимално изпозлване на лимитираното пространство с най-новите безредукторни технологии.

Решение оптимизирано за най-малките шахти.

Оптимално решение за стари сгради със специфични шахти

Асансьори с горно машинно помещение

Използват най-новите електрически безредукторни технологии в съществуващи сгради с горно машинно помещение.

Решение за най-малките шахти със съществуващо машинно помещение.

Решение за шахти с размери по-малки от стандартните с машинно помещение.

bottom of page