top of page

Уникен доставя, монтира и поддържа асансьори подходящи за носилки, медицински колички за хранаи всичко необходимо за болнични условия. Предлагат се резмери на кабините покриващи всички изисквания, както и материали осигуряващи възможно най-хигиенична среда за пациентите и удобството и комфорта на посетители и медицински персонал.

hospital

Асансьори БЕЗ машинно помещение (MRL)

Предлагат висока ефективност. Опитимално изпозлване на пространството с най-новите безредукторни технологии.

Решението с максимална издражливост и комфорт за най-тежките условия.

Висок капацитет на товароподемност и приспособими размери за всякакъв вид товари.

Асансьори с горно машинно помещение

Използват най-новите електрически безредукторни технологии.

Решение с машинно помещение за максимална издражливост с най-новите технологии за интензивен трафик.

Решение приспособимо за големи шахти с машинно помещение с максимална ефективност.

bottom of page