top of page
Домашна инвалидна платворма за осигуряване на достъпна среда

Достъпна среда

Uniken предлага пълен набор от вертикални и стълбищни платформи за осигуряване на достъпна среда. Тези съоръжения намират приложение както в обществени сгради, офис сгради, училища, държавни институции, търговски центрове, - така и в жилищни сгради и
еднофамилни къщи. Улесняването на достъпа до нови и вече съществуващи сгради е все по-голям приоритет както за бизнеса, така и за държавата, а ние можем да Ви предложим сигурни и надеждни варианти за всяка сграда.

Външна инвалидна платворма за осигуряване на достъпна среда
bottom of page