top of page

Сервиз

Uniken е най-голямата компания за сервиз на асансьори, ескалатори и товарни платформи в България, която поддържа над 5000 съоръжения. Разполагаме със сервизни екипи с повече от 300 техници в 28 областни града, което гарантира експресна реакция и качествено обслужване. Експертите на Uniken са висококвалифицирани и непрекъснато актуализират своите умения с допълнителни обучения както в България, така и в централите на производителите в чужбина. Uniken поддържа само съоръжения, които отговарят на всички европейски стандарти за безопасност и нормативни изисквания в България. Това дава абсолютна сигурност за пътниците, които използват нашите съоръжения. Uniken е вписана в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор под номер: C240.

Сервизен екпин на фирма Уникен
bottom of page