top of page
Кола на Уникен

Сервиз

Уникен е най-голямата компания за сервиз на асансьори и товарни платформи в България. В цифрово изражение, това означава поддръжка на над 5000 съоръжения. Разполагаме със сервизни екипи с повече от 300 техници в 28 областни града. Това гарантира експресна реакция и качествено обслужване. Експертите на Уникен са висококвалифицирани и актуализират непрекъснато своите умения с допълнителни обучения, както в България, така и в централите на производителите в чужбина. Уникен поддържа само асансьори, отговарящи на всички европейски стандарти за безопасност и нормативни изисквания в България. Това дава абсолютната сигурност за пътниците, използващи съоръженията ни. Уникен е вписана в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, под номер: C240.

Сервизен екпин на фирма Уникен
bottom of page