top of page
Image by Ryunosuke Kikuno
Мелексис (горубляне)

Инвеститор: Мелексис

Тип сграда

жилищна сграда

Съоръженя

4 пътнически асансьора ORONA

една платформа за достъпна среда LEHNER

завършен

bottom of page