Image by Ryunosuke Kikuno
Мелексис (горубляне)

Тип сграда

жилищна сграда

Съоръженя

4 пътнически асансьора ORONA

една платформа за достъпна среда LEHNER

Статус

завършен

Инвеститор: Мелексис

IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg