Image by Ryunosuke Kikuno
Парк Черковна I

Тип сграда

жилищна сграда

Съоръженя

3 пътнически асасньора ORONA

Статус

завършен

Адрес: ул. „Хр. Павлович“ 1

гр. София


Инвеститор: Нова Билд СТ

IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8562.jpg