top of page
Image by Ryunosuke Kikuno
Hyatt Regency Sofia

гр. София

Тип сграда

хотел

Съоръжения

7 пътнически асансьора ORONA

2 товарни платформи HIDRAL

1 платформа за осигуряване на достъпна среда Lehner

3 кухненски платформи HIDRAL

bottom of page