Image by Ryunosuke Kikuno
Margel

Тип сграда

индустриална сграда

Съоръженя

12 пътнически асансьора ORONA

Статус

завършен

Инвеститор: Margel