УНИКЕН доставя, инсталира и поддържа пътнически и товарни асансьори за всички видове сгради с търговско предназначение: търговски центрове, хотели, офис сгради и всякакъв вид обекти с високи изисквания към трафика и необходимостта от максимална функционалност.

Асансьори БЕЗ машинно помещение (MRL)

Orona 3G

X - 10

Orona 3G

X - 15

Orona 3G

X - 16

Асансьори с горно машинно помещение

Orona 3G

X - 20

Orona 3G

X - 25

Orona 3G

X - 26

СКОРОСТ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

(КГ)

1.0

320 - 450 - 630

1.0 - 1.6

630 - 1600

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

(БРОЙ ПЪТНИЦИ)

МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ

4 - 6 - 8

8 - 21

НЕ

НЕ

ЗАДВИЖВАНЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЕЗРЕДУКТОРНО

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЕЗРЕДУКТОРНО

МАКСИМАЛЕН ХОД (МЕРТИ)

40

60

50 - 75

МАКСИМАЛЕН  БРОЙ СПИРКИ

16

32

1.0

4 - 6 - 8

ДА

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЕЗРЕДУКТОРНО

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЕЗРЕДУКТОРНО

16

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЕЗРЕДУКТОРНО

1.0 - 1.6

630 - 1600

8 - 21

ДА

32

ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЕЗРЕДУКТОРНО

1.0 - 1.6

320 - 1000

320 - 450 - 630

320 - 1000

4 - 13

4 - 13

НЕ

ДА

1.0 - 1.6

16 - 21

16 - 21

50 - 75

60

40

Асансьори БЕЗ машинно помещение (MRL)

Предлагат висока ефективност. Опитимално изпозлване на пространството с най-новите безредукторни технологии.

Базово решение. Най-новите технологии в бюджетна и функционална версия.

Персонализирано решение. Максимална приспособимост с още по-добри показатели.

Решението с максимална издражливост и комфорт за най-тежките условия.

Асансьори с горно машинно помещение

Използват най-новите електрически безредукторни технологии.

Базово решение с машинно помещение и най-новите технологии.

Персонализираното решение с машинно помещение, за максимална гъвкавост и производителност.

Решение с машинно помещение за максимална издражливост с най-новите технологии за интензивен трафик.