top of page
IMG_5290_Small.jpg
Надеждни и издръжливи асансьори, които отговарят на всички изисквания за болнична среда.

Скорост

Товароподемност

килограми

Пътници

Спирки

Проходност

180°                          90°

Smart

Orona Next

1-1.6 м/с

от 320 до 1000

от 4 до 13

21

при консултация

Smart+

Orona Next

1-1.6 м/с

от 630 до 2500

от 8 до 33

32

при консултация

bottom of page