top of page
IMG_1403_edited.jpg

Автомобилни платформи

Автомобилните асансьори (QHV) и платформи (ECH) на производителя HIDRAL са идеалното решение за жилищни сгради, офиси, паркинги и други. Те позволяват вертикалния транспорт на превозни средства заедно с техните пътници като предоставят безопасно и надеждно придвижване. Съоръженията са перфектни за оптимизиране на пространство в сгради, където няма възможност да се изгради рампа за достъп.

Производителят предлага съоръжения по асансьорна директива (модел QHV) до 5 000 кг с максимален ход до 21 000 мм, както и съоръжения по машинна директива (модел ECH) до 3 500 кг с максимален ход до 7 000 мм.

cabina_edited.jpg
bottom of page